Wolff om livet – som riddare

Rikard Wolff utnämnd till riddare av franska hederslegionen