Driven går snett – då händer det osannolika

Slaget blev inte riktigt som tänkt