”Han besöker dig på sjukhuset sen...”

”Han besöker dig på sjukhuset sen...”