Så skapades "Sveriges farligaste flicka"

Avslöjandet: Allvarliga systemfel bakom vården av Josefin, 14.