"Det blir som en slags gisslansituation"

Aftonbladet avslöjar hur barn slussas runt i landet. Annica Möller, enhetschef på socialtjänsten, kommenterar.