Rätt eller fel att patienter får medicinsk cannabis?

Debatt mellan Fredrik Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, och Fredrik von Kieseritzky, doktor i organisk kemi och läkemedelskemist.