Galna piloten fick människor att fly från planet

”Hon var inte mentalt stabil"