Anställda på Försäkringskassan lämnade ut hemlig information

Assistansbolag försökte värva kunder