Fortsatt oro att Oroville-dammen ska brista

Mer regn väntas nu - hundratusentals har evakuerats.