Bil voltade på Hemsön

Färja fick invänta räddningstjänsten.