Är det sant att "kaka söker maka"?

Så säger forskningen om hur vi väljer vår parter, och är människan monogam eller inte? Vi har med vår populärvetenskapsexpert dr. Emma Frans.