"Superstars" höll på att sluta illa för Kajsa Bergqvist

Kajsa Bergqvist får stången rätt i "nyllet"