Bert Karlsson döms för bokföringsbrott

Har inte lämnat årsredovisning för flyktingboenden i tid