Sista orden från diktatorns bror

Ska ha attackerats med giftspray