Studie: Mycket mjölk förkortar livet

Ny studie från forskare vid KI och Uppsala Universitet visar nya rön kring mjölkdrickande.