Punktjejerna som är bäst!

”Det var inte helt lätt att låta generation Internet gestalta tre punktjejer”