Utrikespolitisk debatt från riksdagen

Aftonbladet sänder live