Bostadspriserna kan ta fart igen

Räntan höjs sannolikt inte i år-besked från riksbanken