Ygeman: ”Så ska du förbereda dig om kriget kommer”

MSB ska ta fram en plan för svenska folket.