Mohammed: ”För få förebilder”

Lämnade den kriminella banan - nu vill han hjälpa ungdomar i samma situation