Oväder i Kalifornien – här slukas bilarna av marken

Flera personer har dött i det värsta oväder södra Kalifornien sett på flera år