”Vårt pyro kan bli farligt för publiken”

Allt måste sitta för FO&O