Samkönade äktenskap ledde till färre självmord

Kartläggning av amerikanska delstater visade sambandet.