Flyr från slakteriet – och polisen

Tjuren försöker rymma, och orsakar kaos i Bronx.