Ebola sprider skräck i Uganda

Sexton personer har dött i sjukdomen