Osmakliga frågan om svenska stjärnan

Stina Nilsson hamnade i fokus på norrmännens PK