Flera trafikolyckor i landet

Klass 1-varning för snöfall