Dök i dammen - hittade en handgranat

De skulle hitta fynd kopplade till en skjutning i Malmö hittade istället något annat.