Här räddar de djuren med ingreppet

Visar hur ett kejsarsnitt går till för en veterinär