Islands president: "Förbjud ananas på pizza"

Uttalandet har gett väldig respons på Twitter, och presidenten har tvingats dra tillbaka uttalandet.