Så hittar Anna Haag sitt lugn

Följer samma rutin för att inte bli störd