Prinsens drag fångas på film

Spelar på Chris stora osäkerhet