Åhörare hotfull i rätten

Kastades ut från rättegången mot Jens Janzons misstänkte mördare