Tittarstorm mot kanalen

Kvalet tillsprinten sändes utan tidsinformation