”Oroande rapporter från Lahtis”

”Som en snögumma”