Peter Antoine kan tvingas amputera foten

Två misslyckade operationer har lett till benröta i högerfoten.