Citat om Malmö

Röster läser upp berättelser som läsarna själva har skrivit in där de berättat hur de upplever situationen i Malmö just nu.