Allmän värnplikt införs igen

Från och med i sommar införs värnplikten för både kvinnor och män.