"Påverkas av förändrad säkerhetsbild i området"

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) om beslutet