Har Loreen nån chans i andra chansen?

Tobbe Ek rapporterar direkt från Linköping inför andra chansen.