Romansrykten kring Cruise och svenskan

Tom Cruise uppges avguda sin skådespelarkollega.