Kungens ord om nära vännens bortgång: "Han var en god kamrat"

Kungen kommenterar bortgången av hans gode vän "Noppe".