Sveriges farligaste man berättar om de försvunna dokumenten

Niclas Löfdahl har flyttats till säkerhetsavdelning vid Växjö rättspsykiatriska klinik efter att flyttkartonger med hemliga dokument om honom försvunnit.