"Det är totalt kaos här nu"

Håkan Friberg blev ögonvittne till spårvagnskraschen