Hård kritik mot Sveriges insats i Afghanistan

Regeringens utredning pekar på bristande samordning och ouppnådda mål.