Lasse Anrell om norska psykningarna

”En tävling från fiasko”