Färjestads jakt på en plats bland de sex bästa fortsätter

Färjestad körde över Luleå