Här ryter hon tillbaka mot sexistiska politikern

Han kallar kvinnor "mindre intelligenta, svaga och små"