Bästa och sämsta minnena från femmilen

Hellner: ”Kan bara skratta åt det”