Insatsstyrkans ninjaknep får världen natt häpna

Vietnams SWAT-styrka har ett finurligt sätt att ta sig upp för fasader.